Managerka je realizátor na vytvor.me.

Viete čo je kreatívny voucher?

Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú pomoc, realizovanú preplatením časti finančných nákladov, ktoré mikro, malý a stredný podnikateľ vynaloží v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v jednom zo 4 odvetví kreatívneho priemyslu: reklama a marketing, architektúra, IKT – programovanie, dizajn. Mechanizmus je založený na podpore spolupráce mikro, malých a stredných podnikateľov a subjektov z oblasti kreatívneho priemyslu.

Preplatenie nákladov až do výšky 50%.

Subjekty pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré sú zverejnené v Galérii realizátorov, môžu poskytnúť svoje služby alebo vytvoriť pre nich diela, na ktoré je možné získať podporu prostredníctvom kreatívneho vouchera. A to až do výšky 50% nákladov. Maximálna výška podpory bude vždy uvedená v konkrétnej výzve.

Kto môže byť žiadateľom?

Žiadateľ môže byť malý a stredný podnik registrovaný na území SR a vykonávajúci v nej podnikateľskú činnosť, v prípade ak splní všetky podmienky oprávnenosti stanovené vo výzve. Tu nájdete infografiku ako postupovať pri získaní kreatívneho vouchera: https://www.vytvor.me/files/Rôzne/Infografika_Postup_ako_ziskat_KV.pdf 

Zdá sa to byť komplikované, ale záujemcovia o vouchere môžu využívať aj konzultačné centrá národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu, ktoré SIEA od začiatku tohto roka zriadila v Bratislave a v Košiciach.

Aktuálna výzva pre podnikateľov z Bratislavského kraja.

Malí a strední podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja môžu už od od 6. 2. 2019 registrovať svoje žiadosti o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. Podmienky výzvy sú zverejnené na www.vytvor.me.

Vouchere, ktoré pokrývajú 50 % nákladov na služby kreatívcov, vrátane marketérov sú od roku 2018 k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Projekt realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Minimálna suma vouchera na marketing je 1000 eur, maximálna 5000 eur

Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Vouchere vydané v rámci riadnej Výzvy KV 2019 určenej pre BSK budú môcť využiť do 15. 11. 2019. Na výzvu je vyčlenených 1 500 000 € pre všetky štyri podporované odvetvia, po 300 000 € pre Architektúru a IKT programovanie, 375 000 € pre Dizajn a 525 000 € pre Reklamu. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 10 000 € pre Architektúru, pre ostatné odvetvia je maximum po 5 000 €.

Registrácia žiadosti o voucher do 31.júla

On-line registrácia žiadostí bude otvorená od 6. 2. 2019 do 31. 7. 2019 počas pracovných dní v čase od 12.00 h do 20.00 h. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 30. 9. 2019. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Už pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku.

Managerka je preverený dodávateľ

Dodávatelia služieb, ktoré sú predmetom kreatívnych voucherov, musia podnikať v príslušnom odvetví minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Z vlastnej skúsenosti viem, že je to dlhší proces. V mojom prípade takmer 2 mesiace. Momentálne je v Galérii realizátorov zverejnených približne 430 profilov oprávnených realizátorov. Nájdete tam aj MANAGERKU: https://www.vytvor.me/galeria-realizator.html?id=1605&page=2

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Nová forma európskej pomoci je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci národného projektu budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 slovenských podnikov.

Tak neváhajte a požiadajte o váš kreatívny voucher.

 

Zdroj: https://www.vytvor.me/aktuality