Managerka

MANAGERKA JE MODEL MARKETINGOVEJ SPOLUPRÁCE, PRI KTOROM VÁS VAŠA VIRTUÁLNA BRAND MANAGERKA ODBREMENÍ OD VECÍ, KTORÝM NEROZUMIETE ALEBO NA NE JEDNODUCHO NEMÁTE ČAS. ČOKOĽVEK POTREBUJETE PRE NAPREDOVANIE SVOJHO PODNIKANIA, ÚLOHOU MANAGERKY JE ABY DANÚ VEC ROZPOZNALA A VČAS DODALA. DOSTANE K VÁM STRATEGICKÉ, KREATÍVNE AJ PRODUKČNÉ KNOW-HOW. ZÁKLADNOU FILOZOFIOU JE INTENZÍVNA PRÁCA SO ZNAČKOU AJ V MENŠÍCH FIRMÁCH PODNIKAJÚCICH KDEKOĽVEK NA SLOVENSKU.


Som nezávislá manažérka, ktorá sa oboru venuje vyše 20 rokov. Poznám ho z pozície podnikateľky, account a brand manažérky, konzultantky aj klientky. Pomáham tvoriť príbehy klientov a prepájam ľudí, ktorí sa môžu vzájomne obohatiť. Zárukou kvality a profesionality je moje dlhoročné pôsobenie v marketingovej komunikácii, cit pre kreativitu a úprimný záujem o mojich klientov.

BRAINSTORMING MENTORING ACCOUNTING